У дома > За нас >Приложение

Приложение

Оборудването за леки стенни панели се използва главно в областта на производството на стенни материали в строителната индустрия. Специфичните области на приложение включват:


Жилищни сгради, търговски сгради, промишлени сгради, обществени сгради. Лекият стенен панел, произведен от оборудването за леки стенни панели, има характеристиките на леко тегло, висока якост, добра звукоизолация и т.н. Това е вид опазване на околната среда, енергоспестяващ и ефективен стенен материал, който се използва широко в различни строителни области.